หลายๆคนนั้นอาจจะกำลังมาหาวิธีสร้างรายได้ที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่สำหรับหลายๆคนนั้นอาจจะคิดว่าจะต้องไปซื้อที่มาเพื่อเก็งกำไร แต่ในความเป็นจริงนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่ เพราะว่าในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วละก็มีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกที่จะลงทุน โดยที่คุณนั้นไม่ต้องไปคิดในเรื่องของทำเลเอง และที่สำคัญนั้นก็ยังมีคนคอยที่จะจัดการในด้านการลงทุนให้กับคุณอีกด้วย

โดยวิธีนี้ก็คือการลงทุนกับกองทุนรวม โดยเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซี่งก็จะเป็นการขายหน่วยลงทุนให้กับบุคคลทั่วๆไปและนำเงินเหล่านั้นไปทำการลงทุนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจจะเป็นหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในที่อยู่อาศัย อาคาร โรงแรม หรืออาจจะไปเลือกลงทุนในส่วนของคลังสินค้า ศูนย์การค้าเหล่านี้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากนีอาจจะนำไปลงทุนในส่วนของสนามบินอีกด้วย โดยแต่ละกองทุนนั้นก็จะมีผู้จัดการกองทุนรวมคอยนำเงินที่ได้ไปจัดสรรและเลือกนำเงินไปลงทุนตามแบบแผนที่วางเอาไว้ เพื่อที่จะให้ได้ค่าเช่าจากการที่คุณนั้นนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนนั่นเอง และเมื่อหลังจากที่ได้รายได้มาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ และจัดการนำรายได้เหล่านั้นมาแบ่ง เพื่อที่จะให้ได้เป็นเงินปันผลกับผู้ที่ลงทุน โดยเฉลี่ยแล้วสำหรับที่ได้ก็จะอยู่ที่6%-10% ซึ่งในส่วนของรายได้หรือเงินปันผลที่คุณจะด้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับในแต่ละกองทุนว่ามีการกำหนดนโยบายอย่างไร แต่ก่อนที่คุณนั้นจะเลือกลงทุนกับกองทุนรวมด้านนี้ คุณนั้นอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลในส่วนต่างๆมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ตรสจสอบว่าในการลงทุนแบบนี้นั้นได้ตรงความต้องการของคุณหรือไม่ และนอกจากนี้คุณอาจจะไปทำการสอบถามกับบริษัทที่คุณนั้นเลือกที่จะลลงทุน เพื่อที่คุณนั้นจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและได้รับคำอธิบายที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีเดียว

เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นการซื้อที่ดินมาเพื่อเก็งกำไร แต่คุณนั้นสามารถที่จะเลือกลงทุนในลักษณะอื่นๆเพื่อให้ตรงกับความชอบในการลงทุนของคุณนั่นเอง หรือนอกจากนี้คุณอาจจะลองศึกษาข้อมูลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ แล้วลองนำการลงทุนเหล่านั้มาทำการแปรียบเทียบกัน เพื่อที่คุณนั้นจะสามารถเลือกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าคุณนั้นจะชอบในการลงทุนลักษณะใด แต่แน่นอนว่าการศึกษาข้อมูลนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีเดียวสำหรับการลงทุน